• Das sagt Shary Reeves:

  „Wissenshunger von Kindern und Jugendlichen ist unerschöpflich - unabhängig von Nationalitäten. Die Projekte des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches zum Gesunden Aufwachsen nutzen diese Lernbegierde. Grenzübergreifend bringen sie Bewegung in das Leben der Kids. Spielerische, nachhaltige Förderung - ein zukunftsweisendes Konzept!“

  Shary Reeves, Moderatorin und leidenschaftliche Sportlerin (Foto: Harald Hoffmann Photography)

  Shary Reeves říká

  "Zvídavost dětí a mládeže je nevyčerpatelná – bez ohledu na národnost. Tuto touhu po vědění využívají projekty česko-německých výměn mládeže na téma zdravého životního stylu. Na obou stranách hranice přinášejí do života dětí pohyb. Hravá, trvalá podpora – to je koncept budoucnosti!"

 • Das sagt Sepp Wiegand

  Gerade in meiner Heimat ist die Grenze von Deutschland nach Tschechien nicht weit. Dabei sollten wir doch auch gemeinsam an unserer Entwicklung Arbeiten und die freundliche Zusammenarbeit aller, aber vor allem auch der Jugend pflegen. Durch den Einsatz von Tandem wird dies erfolgreich realisiert und verwirklicht. Ich bin mir sicher, dass dies in Zukunft weiterhin Erfolg bringen wird. Ich als Motorsportler freue mich auf den weiteren Weg von Tandem und bin ebenso gespannt, wünsche weiterhin eine erfolgreiche und gute Zusammenarbeit.   

  Sepp Wiegand, Vize Rallye Europameister 2014

  Sepp Wiegand říká

  „Z regionu, kde jsem vyrostl a ve kterém žiju, to není na hranici mezi Německem a Českem daleko. Proto bychom měli společně pracovat na dalším rozvoji a podporovat přátelskou spolupráci nás všech, ale hlavně mládeže, což se díky Tandemu již úspěšně děje. Jsem si jistý, že to tak zůstane i v budoucnu. Jakožto jezdec rallye se těším a jsem zvědavý na další cestu Tandemu a přeju mu i nadále úspěšnou a dobrou spolupráci.“

 • Das sagt Sandra Maischberger:

  „Deutschland und Tschechien blicken auf eine sehr lange, wechselhafte und komplizierte Geschichte zurück. Soll die Beziehung zwischen den Nachbarländern in Zukunft eng und freundschaftlich bleiben, brauchen wir ein besseres Verständnis füreinander. Damit kann man gar nicht früh genug anfangen. Tandem rückt im deutsch-tschechischen Austausch von Kindern und Jugendlichen Themen in den Vordergrund, die alle gemeinsam betreffen: gesundes Aufwachsen, Ernährung und Bewegung, aber auch Medienkompetenz und soziale Aspekte des Aufwachsens. Ich wünsche dieser Initiative den größtmöglichen Erfolg!“

  Sandra Maischberger (Foto: Peter Rigaud)

  Sandra Maischberger říká

  „Německo a Česká Republika za sebou mají velmi dlouhou, a složitou historii plnou zvratů. Pokud má v budoucnu mezi sousedními zeměmi zůstat úzký a přátelský vztah, potřebujeme lepší vzájemné pochopení. S tím je třeba začít co nejdříve. Díky Tandemu se v oblasti česko-německých výměn dětí a mládeže dostávají do popředí témata týkající se nás všech: zdravý životní styl, stravování a pohyb, ale také mediální gramotnost a sociální aspekty dospívání. Přeji této iniciativě co největší úspěch!“


Jahresthema 2014/2015 Gesundes Aufwachsen

Der deutsch-tschechische Jugendrat beauftragte die Tandem-Büros, eine Strategie für die Umsetzung des thematischen Schwerpunkts „Gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen“ auszuarbeiten. Als Zeitraum wurden die Jahre 2014/15 benannt.

Zur Ausgestaltung des Schwerpunkts beriefen die Tandem-Büros im September 2013 eine Trägerkonferenz ein, in der Träger aus den drei zentralen Arbeitsbereichen außerschulischer Jugendaustausch, schulischer Austausch und freiwillige berufliche Praktika vertreten waren. Auf der Konferenz wurde mit Unterstützung von Expert/-innen aus dem „GUTDRAUF“-Netzwerk erste inhaltliche Elemente für eine Befassung mit „gesundem Aufwachsen“ benannt.

Weiter

K tématu roku "Zdravý životní styl"

Česko-německá Rada pro spolupráci a výměny mládeže pověřila kanceláře Tandemu, aby v roce 2014/2015 vypracovaly strategii pro realizaci stěžejního tématu „Zdravý životní styl dětí a mládeže“.

V září 2013 uspořádal Tandem úvodní konferenci, která měla tomuto stěžejnímu tématu dát bližší podobu. Této konference se zúčastnili zástupci organizací ze třech hlavních oblastí: školské a mimoškolní oblasti a z Programu odborných praxí. S podporou expertů ze sítě „Gutdrauf“ byly na konferenci určeny první relevantní obsahové složky. Přes 50 účastníků z obou zemí navrhovalo různé možnosti, jak toto nové stěžejní téma integrovat do česko-německé spolupráce. V návaznosti na tuto konferenci byla posléze učiněna různá opatření vedoucí k realizaci tohoto tématu.

Více